Finisz Projektu „Przedsiębiorcze pogranicze – polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna” Krosno, 15 VI 2018

W dniu 15 czerwca br., w naszej szkole odbyła się konferencja podsumowująca Projekt „Przedsiębiorcze pogranicze – polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna”.

Na jej wstępie Pani Dyrektor –  Bożena Cząstka przywitała licznie przybyłych Gości – wśród nich Panią Jolantę Kopciuch-Szmyd – zastępcę naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krosna, Pana Juraja Bochna – dyrektora Hornošarišskégo Osvetovégo Strediska w Bardejovie, Dyrekcję, nauczycieli i młodzież szkoły zawodowej w Bardejovie, jak również nauczycieli i uczniów Naszej szkoły oraz zaproszonych na konferencję przedstawicieli instytucji oświaty i rynku pracy oraz mediów. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział ponad 80 osób.

Czytaj dalej Finisz Projektu „Przedsiębiorcze pogranicze – polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna” Krosno, 15 VI 2018

Konferencja podsumowująca // Záverečná konferencia

W dniu 15. czerwca 2018 r. w ZSKU w Krośnie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt „Przedsiębiorcze pogranicze – polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna”. W programie konferencji zaplanowane zostały m.in. prelekcje na temat rynku pracy w kontekście polsko-słowackim, szans i wyzwań związanych ze współpracą przygraniczną oraz mobilnością pracowników, potencjału agroturystycznego regionu czy też korzyści z wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji.

//

15. júna 2018 sa v ZSKU v Krosne uskutoční konferencia, ktorá zhrnie projekt „Podnikateľské pohraničie – poľsko-slovenská vzdelávacia iniciatíva”. Program konferencie zahŕňa, okrem iného prednášky na tému trhu práce v poľsko-slovenskom kontexte, príležitosti a výziev spojených s cezhraničnou spoluprácou a mobilitou zamestnancov, agroturistického potenciálu regiónu alebo výhod využívania moderných technológií vo vzdelávaní.

 

3 zjazd w Bardejowie // 3. školeniové stretnutie v Bardejove

To już trzecia wizyta uczestników projektu w Bardejowie.
//
To už je tretia návšteva účastníkov projektu v Bardejove.


Liczna grupa 32 uczennic i uczniów naszej szkoły oraz  3 opiekunów, uczestniczyła w dniach 10-11 maja 2018r. w spotkaniu w Bardejowie. Był to trzeci wyjazd w ramach projektu „Przedsiębiorcze pogranicze – polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

//

Veľká skupina 32 žiakov z našej školy a 3 učiteľov sa zúčastnila 10. a 11. mája 2018. na stretnutí v Bardejove. Bol to tretí kurz vrámci projektu „Podnikateľské pohraničie – poľsko-slovenská vzdelávacia iniciatíva.“ Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu cez Karpatský euroregión v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

Czytaj dalej 3 zjazd w Bardejowie // 3. školeniové stretnutie v Bardejove

2 zjazd w Bardejowie – 19-20.04.2018 // 2. školeniové stretnutie v Bardejove – 19-20.04.2018

W dniach 19-20 kwietnia 2018r. odbyło się w Bardejowie, kolejne spotkanie w ramach projektu „Przedsiębiorcze pogranicze – polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna.

19. – 20. apríla 2018. sa v Bardejove konalo ďalšie stretnutie v rámci projektu Podnikateľské pohraničie – poľsko-slovenská vzdelávacia iniciatíva”.

Czytaj dalej 2 zjazd w Bardejowie – 19-20.04.2018 // 2. školeniové stretnutie v Bardejove – 19-20.04.2018

1 zjazd w Bardejowie – 12-13.04.2018 / 1. školeniové stretnutie v Bardejove – 12-13.04.2018

W dniach 12-13.04 2018 r. młodzież z naszej szkoły uczestniczyła w pierwszym 2-dniowy wyjeździe do  Bardejowa. Spotkanie to odbywało się w ramach projektu „Przedsiębiorcze pogranicze – polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

V dňoch 12-13.04.2018 sa mládež z našej školy zúčastnila na prvým 2-dňovým výlete do Bardejova. Stretnutie sa uskutočnilo v rámci projektu „Podnikateľské pohraničie – poľsko-slovenská vzdelávacia iniciatíva”. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu cez Karpatský euroregión v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

Czytaj dalej 1 zjazd w Bardejowie – 12-13.04.2018 / 1. školeniové stretnutie v Bardejove – 12-13.04.2018

Czwarty zjazd szkoleniowy w ramach projektu // Štvrté školeniové stretnutie v rámci projektu

W dniach 15. i 16. lutego 2018 roku odbyło się czwarte i zarazem ostanie, w naszej szkole, spotkanie – w ramach realizowanego Projektu.

15. a 16. februára 2018 sa v našej škole uskutočnilo štvrté a posledné stretnutie v rámci implementovaného projektu.

Czytaj dalej Czwarty zjazd szkoleniowy w ramach projektu // Štvrté školeniové stretnutie v rámci projektu

Trzeci zjazd szkoleniowy w ramach projektu // Tretie školeniové stretnutie v rámci projektu

Podczas trzeciego zjazdu szkoleniowego (29-30.01.2018 r.) uczestnicy  projektu z Polski i Słowacji kontynuowali pracę w ramach zajęć z firmy symulacyjnej, odbyły się również zajęcia z tworzenia stron www, reklamy foto i video oraz grafiki komputerowej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się ćwiczenia z zakresu fotografii produktowej – ich efekty można zobaczyć w galerii zdjęć.

//

Počas tretieho školeniového stretnutia (29-30.01.2018) účastníci projektu z Poľska a Slovenska pokračovali v práci v rámci kurzov: práca v simulačnej spoločnosti, tvorba webových stránok, fotografia a video v reklame, počítačová grafika. Veľmi populárne boli workshopy v oblasti produktovej fotografie – ich účinky možno vidieť v fotogalérii.

LINK DO GALERII

Drugi zjazd szkoleniowy w ramach projektu // Druhé školeniové stretnutie v rámci projektu

Drugi zjazd szkoleniowy uczestników projektu  z Polski i Słowacji odbył się w Krośnie w dniach 14-15 grudnia 2017 roku. Podczas zajęć kontynuowane były kursy: tworzenia stron www, reklamy foto i video oraz grafiki komputerowej oraz zajęcia z zakresu firmy symulacyjnej.

Druhé workshopové stretnutie účastníkov projektu z Poľska a Slovenska sa uskutočnilo 14. – 15. decembra 2017 v Krosne. V priebehu stretnutia pokračovali kurzy: tvorba webových stránok, fotografia a video v reklame, počítačová grafika a školenie v oblasti simulačnej spoločnosti.

LINK DO GALERII

Pierwszy zjazd szkoleniowy w ramach projektu // Prvé školeniové stretnutie v rámci projektu

W dniach 23. i 24. listopada 2017 roku, w naszej szkole, odbyło się I spotkanie, w ramach realizowanego Projektu pn. Przedsiębiorcze pogranicze – polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna.

V dňoch 23. a 24. novembra 2017 r. sa v našej škole konalo prve stretnutie v rámci realizovaného projektu „Podnikateľské pohraničie – poľsko-slovenská vzdelávacia iniciatíva”.

 

 

Czytaj dalej Pierwszy zjazd szkoleniowy w ramach projektu // Prvé školeniové stretnutie v rámci projektu